[email protected]
[email protected]

Profesionální účty

Staňte se profesionálním obchodníkem se Strattonem

Požádejte o zařazení do kategorie profesionálního klienta, abyste mohli obchodovat se svými současnými tržními sazbami.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European Securities and Markets Authority, zkr. ESMA) formálně přijal nová opatření o poskytování CFD retailovým klientům v Evropské unii, která vstoupí v platnost 1. srpna 2018. Tato opatření zahrnují výrazné snížení páky, pravidlo pro close out u konkrétní marže, omezení v obchodování s benefity, atd.

Rozdíly mezi klasifikovanými Retailovými obchodníky a Profesionálními obchodníky

Třídy aktiv CFD

Forex Major & Menší páry
Forexové exotické páry
Zlato
Energetické komodity
Hlavní indexy
Vedlejší indexy
Akcie a podíly
Kryptoměny
JINÉ FUNKCE
Ochrany proti zápornému zůstatku
Pravidlo pro close out podle marže¹
Přístup k soutěžím a dalším výhodám
Dedikovaný account manažer - člověk vyhrazený pro vás
Mnohojazyčná zákaznická podpora
Obchodní signály
Přístup ke vzdělávání VIP platinum
Splňuje podmínky pro kompenzaci z ICF²

Udržte si své standardy jako Profesionální obchodník

Jako Profesionální obchodník Strattonmarkets budete nadále využívat:

Ochrany proti zápornému
zůstatku

Nikdy nebudete vystaven/a riziku ztráty větší, než je váš zůstatek

Budete mít přístup k prémiovým soutěžím

Budete se účastnit exkluzivních obchodních soutěží a programů

Dedikovaný account manažer - člověk vyhrazený pro vás

Trvalá osobní podpora vašeho account manažera

Obchodní signály Obchodní centrály

Přijímání každodenních obchodních signálů a aktuálních informací

Přístup ke vzdělávání
VIP platinum

Využívat vzdělávání pro profesionální obchodníky

Vyšší páka

 
Obchodujete s pákou až 400:1

Oddělení klientských prostředků

Vaše prostředky budou nadále vedeny na oddělených bankovních účtech

Požadavky na to, aby se stal člověk Profesionálním obchodníkem

Můžete se stát profesionálním obchodníkem, pokud předložíte žádost a splníte mimo jiné dvě ze tří kritérií uvedených níže 3:

  • Objem obchodování – Otevřeli jste si v uplynulém roce minimálně 10 obchodů za čtvrtletí a každý z těchto obchodů byl v minimální velikosti (objemu) 4.000 $ v akciích/kryptoměnách a/nebo 18.500 $ ve forexu/komoditách (se Strattonmarkets nebo u jakéhokoliv jiného makléře).
  • Relevantní zkušenosti – Máte minimálně roční zkušenost z práce ve finanční oblasti na kvalifikované pozici vyžadující znalosti trhu a služeb CFD.
  • Finanční statut – Velikost vašeho portfolia odpovídá částce 500.000 EUR nebo je vyšší, včetně vkladů v hotovosti a finančních nástrojů.

1 Jednotné pravidlo pro close out podle marže podle procenta minimální počáteční požadované marže na jeden účet, jak je uvedeno výše. Pro obchodní účty profesionálních klientů podléhá procento změnám.

2 Cílem Fondu kompenzace investorů (ICF) je zajistit právo na kompenzaci škod retailovým klientům zaplacením kompenzace (ve výši až 20.000 €) v případech, kdy nesplníme své závazky vůči vám, pokud budou splněny určité podmínky. Čtěte více zde.

3 Můžete se rozhodnout, zda si přejete předložit žádost nyní, nebo později, nebo být dokonce nadále považován/a za retailového klienta. Vezměte prosím na vědomí, že máte možnost vrátit kdykoliv svůj statut zpátky na retail poté, co se stanete profesionálem, pokud si to budete přát.

4 Finanční nástroje zahrnují akcie, vklady v hotovosti vložené do fondu nebo zisky naběhlé z investování do derivátů, dluhových nástrojů, a hotovostních vkladů. Nezahrnují nemovitý majetek, tradiční vlastnictví komodit, ani pomyslnou hodnotu derivátů.

Můžete si přečíst více informací o opatřeních ESMA se intervence v produktech zde a v našich Zásadách o zařazení klientů do kategorií zde.